Trčanje

Funkcionalna dijagnostika za trkače

Precizna analiza idržljivosti, snage i performansi mogu biti od velike važnosti za sve vrste trkača. Objektivno razumijevanje funkcionalnih sposobnosti može vam pomoći da razvijete individualan targetiran plan treninga, a možete izbjeći i povrede. Predstavljamo vam najpoplarnije testove kojima se redovno podvrgavaju profesionalni trkači.

Test izdržljivosti

VO2 max test

VO2 max je maksimalna potrošnja kiseonika ili aerobni kapacitet koji organizam može da transportuje i iskoristi u toku vježbanja sa postepenim pojačavanjem inteziteta.

Testiranje podrazumjeva trčanje na pokretnoj traci uz nošenje maske za disanje, a intenzitet treninga se postepeno povećava. VO2 max se iskazuje ili u apsolutnom odnosu u litrima u minuti (l/min) ili u relativnom odnosu u mililitrima po kilogramu u minuti (ml/kg/min). Ovaj relativni odnos se često koristi da bi se sportisti mogli upoređavati u smislu izdržljivosti i snage.

Iako nasledni faktor može djelimično igrati ulogu u rezultatima VO2 max testa. On se može popraviti treningom. Ipak, visok rezultat na ovom testu nije presudan za uspjeh u sportu. Veliki broj različitih faktora utiče na performanse svakog sportiste, a neki od njih su mentalna spremnost, ishrana itd.

Test laktatnog praga

Ovaj test je vrlo jednostavan i svodi se na trčanje na pokretnoj traci pri prethodno određenoj brzini duži vremenski period. U tom periodu se bilježe vrijednosti laktata u krvi. Na taj način se veoma lako može pratiti progresija povećanja ili stagnacije nivoa laktata. Na taj način. veoma lako određujemo prag uz pomoć laktatne krivulje.

Pošto su nivoi laktata značajni indikatori u sportovima izdržljivosti, bitno je da se nekoliko puta u toku sezone  uradi testiranje laktatnog praga. Na taj način se veoma pouzdano izmjeri napredak trenažnog procesa.

Testovi snage i koordinacije

Snaga je bitan, ali često zanemarivan faktor u treningu trkača. Postizanje zavidnih rezultata u trkačkom sportu bez treninga snage je praktično nemoguća misija.

Pojedini testovi snage daju vrlo konkretne rezultate. Eksperti sportske medicine specijalnim metodama mogu provjeriti i snagu torzoa, ravnotežu i druge parametre. Dobijeni rezultati mogu pomoći pri kreiranju trenažnog programa za povećanje snage, Takođe, igraju važnu ulogu u izbjegavanju mogućih sportskih povreda.

Funkcionalna dijagnostika nam može pružiti objektivne informacije i omogućiti da kreiramo bolji plan trening i na taj način poboljšamo svoje performanse i rezultate. Ako želite da strateškim planiranjem postignete neki sportski cilj, razumjevanje i praćenje rezultata gore navedenih testova može biti od izuzetne važnosti.

Funkcionalna dijagnostika za trkače