Uslovi i odredbe

Povratak na podršku

UGOVOR

Zaključen u Nikšiću između

INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić,
Gojka Garčevića 05, 81400 Nikšić,
MB 30/31-16342-8, PIB 03104214,

i

KORISNIKA

kako slijedi

(„OPŠTA PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE I INTERNET KUPOVINE“)

I. POGLAVLJE: OPŠTE

PREDMET

Član 1.

Ova opšta pravila i uslovi određuju ugovorni odnos između:

 1. korisnika i društva INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić, (u nastavku »INTERSPORT«), u pogledu korišćenja i rada internet stranice www.intersport.me i

 2. korisnika kao kupca i društva INTERSPORT kao pružaoca usluge, tj. prodavca u vezi kupovine proizvoda putem internet trgovine INTERSPORT.

Ova opšta pravila i uslovi se primjenjuje za sve korisnike internet stranice. Ulaskom na internet stranicu korisnik potvrđuje da je upoznat sa opštim pravilima i uslovima te je u cjelini sa njima saglasan i da pristaje na iste. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih opštih pravila i uslova, INTERSPORT je ovlašćen da upotrebi sva pravna sredstva za otklanjanje kršenja.

ODREĐIVANJE POJMOVA I SKRAĆENICA

Član 2.

Pojmovi i skraćenice imaju sledeće značenje:

 • ITI (Internet Trgovina Intersport): internet stranica i internet trgovina INTERSPORT na web-sajtu www.intersport.me;

 • OPU (Opšta Pravila i Uslovi): opšta pravila i uslovi korišćenja internet stranice i prodaje (kupovine) proizvoda putem ITI. OPU su dostupni te se mogu sačuvati i reprodukovati u PDF obliku klikom OVDJE. INTERSPORT ima pravo da prema sopstvenoj procjeni bilo kada (povremeno) promijeni OPU (promjena je vidljiva iz datiranja verzije). O promjeni OPU korisnici su obaviješteni elektronskom porukom na imejl adresu koja je navedena na korisničkom računu ili prethodnom objavom na web stranici. Promjene važe nakon obavještavanja. Svako dalje korišćenje internet stranice znači prihvatanje najnovije verzije OPU;

 • korisnik: osoba koja posjeti, odnosno koristi ITI, bez obzira na registraciju;

 • kupac: fizičko ili pravno lice koje preda narudžbenicu ili izvrši kupovinu proizvoda putem ITI;

 • poslovnica: je svako prodajno mjesto INTERSPORT, izuzev franšizne poslovnice;

 • administrator ITI i/ili pružalac usluge i/ili INTERSPORT: privredno društvo INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić, Gojka Garčevića 05, 81400 Nikšić, MB 30/31-16342-8, PIB 03104214, upisan u imeniku koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

II. POGLAVLJE: KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Član 3.

Internet stranicu ITI koristite na sopstvenu odgovornost.

Sadržaj internet stranice ITI i bilo koji materijali prikazani na internet stranici dostupni su »kao što je« (»kao što su«), bez ikakvih garancija, eksplicitnih ili implicitnih (osim u slučaju kupovine proizvoda putem ITI).

Ni u kojem slučaju INTERSPORT ne odgovara za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju posebnu, kažnjivu, posrednu, slučajnu ili bilo kakvu posledičnu štetu, koja proizlazi iz, ili je u bilo kakvoj vezi:

 1. sa bilo kojim korišćenjem, odnosno nemogućnošću korišćenja (privremenim nefunkcionisanjem) ove ITI ili bilo kojeg sadržaja pronađenog ovde, odnosno objavljenog na internet stranici ITI od strane administratora ili od strane korisnika.

  INTERSPORT ne garantuje i ne odgovara za tačnost, potpunost, ažurirnost ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja ili podataka (informacija);

 2. za linkove koje sadrži ITI, a vode do internet stranica trećih lica, odnosno za linkove koje bilo koji korisnik posreduje do internet stranica trećih lica.

  INTERSPORT nema nadzor nad sadržajem internet stranica trećih lica, uslugama ili proizvodima koji su dostupni na internet stranicama trećih lica. INTERSPORT ne odgovara ni za kakvu neposrednu ili posrednu štetu ili za gubitak koji nastaje kao posledica korišćenja internet stranica trećih lica. Korisnik sam preuzima svu odgovornost kada prihvati preusmjeravanje putem linkova koje vode do internet stranica trećih lica;

 3. radnjama bilo kojih drugih registrovanih ili neregistrovanih korisnika

 4. bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti kompjutere, telefone, tablete, opremu ili drugu imovinu zbog pristupa, korišćenja ili pretraživanja ove internet stranice ili prenosa bilo kojeg sadržaja, podataka, teksta, slika, video snimaka ili zvuka sa internet stranice. Isto tako, INTERSPORT nije odgovoran za njihov gubitak koji bi mogao nastati korišćenjem internet stranice ITI.

ZLOUPOTREBA STRANICE

Član 4.

Kao uslov za korišćenje internet stranica ITI korisnik izjavljuje i potvrđuje da neće koristiti internet stranicu u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim OPU. ITI nije dozvoljeno koristiti na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ograničiti rad internet stranica ili zadirati u korišćenje internet stranica od strane drugih korisnika. Nije dozvoljeno bilo kakvo prikupljanje ili pokušaj prikupljanja sadržaja ili podataka koji nisu izričito dostupni od strane ITI.

AUTORSKA PRAVA

Član 5.

Internet stranica je autorski zaštićena, sva prava su zadržana. Svi sadržaji ITI, uključujući i OPU, internet tekst, dizajn i slike svojina su INTERSPORT-a ili ih INTERSPORT koristi na osnovu dobijene saglasnosti ili licence. Sadržaj ITI ne sme se reprodukovati, ponovo objavljivati ili distribuirati bez dozvole INTERSPORT-a ili prvobitnog vlasnika autorskih prava.

UPOTREBA ITI

Član 6.

Usluge ITI (korišćenje internet stranice i kupovina putem interneta) korisnik može koristiti kao registrovani član STI ili bez registracije. Registracija nije uslov za kupovinu putem interneta ili korišćenje internet stranice.

III.POGLAVLJE: KUPOVINA PROIZVODA

REGISTRACIJA I KORISNIČKI RAČUN

Član 7.

Za korišćenje usluge ITI možete se registrovati. Registrovati se mogu osobe starije od 16 godina

Prilikom registracije korisnik šalje sledeće podatke:

 • ime i prezime,

 • adresu e-pošte (korisničko ime).

Lozinkaće biti automatsko odobrena korisniku u trenutku registracije, a korisnik je može kasnije mijenjati po želji.

Registracija znači unos i omogućavanje gore navedenih podataka sa ciljem korisničkog računa (profila) koji omogućuje pregled poslovanja u ITI (narudžbenice, plaćanje, komunikacija sa pružaocem usluge, i sl.). Sa registracijom se kreira korisničko ime (koje je isto kao imejl) i lozinka. Lozinka je tajna te je korisnik ne smije otkriti trećim licima. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno određuju korisnika, te ga povezuju sa unijetim podacima. Korisnik je obavezan osigurati da se korisničkim imenom i lozinkom koristi samo on, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje u njegovo ime, te je odgovoran za narudžbenice predate pod njegovim korisničkim imenom. U slučaju sumnje da je korisničko ime zloupotrebljeno korisnik je dužan odmah obavijestiti pružaoca usluge putem telefonskog poziva na broj 0800200206 (POMOĆ KORISNICIMA). Do korisničkog računa naknadno se pristupa prijavom. Prijava znači da se unosi samo korisničko ime i lozinka.

Korisnik je u obavezi da da tačne i potpune podatke. Sve promjene podataka korisnik je u obavezi da odmah ažurira na korisničkom računu (»POSTAVKE RAČUNA«).

Korisnik je registracijom saglasan da INTERSPORT može koristiti lične podatke u svrhe koje su detaljnije opisane u IV. poglavlju OPU, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Korisnički račun može se u svako doba zatvoriti u skladu sa uputstvima na internet stranici, koje se povremeno ažuriraju (»ZATVARANJE RAČUNA«), ili predajom zahteva za zatvaranje korisničkog računa na adresu za kontakt navedenu pod »POMOĆ KORISNICIMA«. Uz pisani zahtev potrebno je priložiti fotokopiju lične karte, odnosno odštampano iz čitača ličnih karata ukoliko je lična karta sa čipom. Nakon potvrde zatvaranja računa od strane INTERSPORT korisnikov račun se briše. Zatvaranje korisničkog računa STI ne znači odjave od primanja obaveštenja (tzv. »newsletter«).

CIJENE

Član 8.

Cijene su navedene u eurima te sadrže porez na dodatu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove u vezi sa dostavom proizvoda. Cijene važe za internet kupovine putem ITI.

Cijene nemaju unaprijed određeno razdoblje važnosti te se bilo kada mogu mijenjati bez posebnog prethodnog obavještenja. Važeće cijene su one cene koje su bile važeće u vreme kada je informacioni sistem pružaoca usluge prihvatio predatu narudžbenicu.

Akcijske cijene su posebno označene i važe u vrijeme objave u ITI. Akcije su objašnjene u „ABECEDI AKCIJA“ koju možete naći OVDE.

NAČINI PLAĆANJA

Član 9.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti države Crne Gore – euro (EUR). Za informativni prikaz cijena u drugim valutama koristi se srednji kurs Centralne Banke Crne Gore. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumijevanju.


Načini plaćanja su:

 1. gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem) kod dostave;

 2. u poslovnicama INTERSPORT (moguće plaćanje i debitnim, odnosno kreditnim karticama).

Upozorenja:

 1. sve uplate su u eurima.Naplaćeni iznos na vašem računu debitnim, odnosno kreditnim karticama pretvara se u lokalnu valutu prema kursu po ugovoru između banke i klijenta (potrošača) za predmetnu karticu.

NAČINI DOSTAVE

Član 10.

Načini isporuke na području države Crne Gore su:

 1. preuzimanje proizvoda u poslovnicama (izuzev franšizne poslovnice) – besplatno;

 2. dostava na kućnu adresu koju obavlja INTERSPORT u sopstvenoj organizaciji ili preko ugovornih partnera. U slučaju dostave troškovi prevoza, poštarina ili mogući drugi troškovi u vezi sa tim nijesu uključeni u cijenu proizvoda. Ako vrijednost kupovine premašuje iznos od 15 eura (sa PDV-om), poštarina (trošak otpreme) je za kupca besplatna. Ako je vrijednost kupovine ispod 15 eura (sa PDV-om), poštarina (trošak otpremanja) iznosi 3 eura. Ostale uslove i cjenovnik dostave možete pronaći OVDJE. O visini troškova dostave kupac je upoznat prije potvrđivanja predaje narudžbenice sa izdvojenim prikazom iznosa ovih troškova.

Za dostavu izvan područja države Crne Gore svaki korisnik može poslati zahtijev pružaocu usluga, tako da on pripremi ponudu za takvu isporuku, uključujući rok i trošak isporuke.

Proizvodi se dostavljaju u roku 2-5 radnih dana od datuma prijema „potvrde o narudžbenici“, osim u izuzetnim slučajevima, o čemu INTERSPORT posebno obavještava kupca putem imejl adrese, uključujući i predviđeni rok dostave. INTERSPORT ne preuzima odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog dužeg roka isporuke.

Detaljnije o dostavi

Član 11.

Proizvodi će biti dostavljeni na adresu koja je u narudžbenici navedena kao „adresa za dostavu“. Za dostavljanje proizvoda iz narudžbine na adresu mora biti osiguran pristup dostavnog vozila neposredno do lokacije navedene na narudžbenici te osigurana mogućnost parkiranja dostavnog vozila na ovoj lokaciji. Dostavljanje proizvoda po pravilu se vrše u prijepodnevnom terminu. Naručene proizvode kupac je dužan preuzeti u određenom satu i danu na adresi za dostavu. U slučaju da kupac u vrijeme dostave ne može preuzeti pošiljku, istu može preuzeti u dogovru sa firmom NTC logistics d.o.o. U slučaju da kupac ne preuzme robu u dogovorenom vremenu te je potrebna ponovna dostava, kupcu će se obračunati dvostruki troškovi dostavljanja. INTERSPORT, odnosno njegov ugovorni izvođač dostave zadržava pravo na primjeren način provjeriti identitet primaoca proizvoda (kupca) – npr. uvidom u njegove lične isprave. Prilikom preuzimanja sa dostavom, kupac potvrđuje količinu i kvalitet naručenog proizvoda.

Ako se prilikom preuzimanja pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) ili proizvod oštećen, u njemu nedostaje sadržaj ili su vidljivi znakovi otvaranja, kupac je obvezan odmah, a najkasnije u roku 30 dana od preuzimanja, pokrene postupak reklamacije neposredno kod dostavljača Dailey Express, a u slučaju isporuke od strane INTERSPORT-a putem imejl adrese webshop@intersport.me.

OMOGUĆAVANJE INFORMACIJA PRE SKLAPANJA UGOVORA

Član 12.

INTERSPORT se obvezuje da će pre zaključenja prodajnog ugovora korisniku uvijek omogućiti sledeće informacije:

 • podatke o pružaocu usluge (privredno društvo, sjedište, poslovna adresa, matični i PIB broj), kao i podatke za kontakt za brzu komunikaciju (imejl adresa, telefon),

 • glavne karakteristike proizvoda, odnosno usluga,

 • dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koja je u ponudi na ITI trebao bi biti dostupan, odnosno dostavljen u roku koji odabere kupac na osnovu ponuđenih mogućnosti pružaoca usluge),

 • cijene proizvoda, odnosno usluga koje sadrže porez, odnosno moguća druga davanja,

 • uslove i načine plaćanja,

 • uslove, način, mjesto i rok dostave, kao i moguće troškove dostave proizvoda, odnosno rok ispunjavanja usluga,

 • o roku i uslovima za ostvarivanje prava na raskid ugovora, uključujući i troškove koji terete kupca u vezi vraćanja proizvoda (Član 72. Zakon o zaštiti potrošača), okolnostima koje znače gubitak prava na raskid ugovora ili nepostojanje prava na raskid ugovora,

 • objašnjenje postupka prilikom pritužbi sa podacima o osobi za kontakt.

Informacije o prehrambenim proizvodima

Član 13.

INTERSPORT omogućava dostupnost svih obaveznih informacija o prehrambenim proizvodima, osim datuma minimalnog trajanja ili roka upotrebe. Definisanje „obaveznih informacija o prehrambenim proizvodima“ uključuje sve informacije koje moraju biti omogućene potrošaču u skladu sa svim pozitivnim propisima.

Prilikom dostavljanja proizvoda dostupni su svi obavezni podaci (uključujući datum minimalnog trajanja ili datum upotrebe).

Upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Član 14.

INTERSPORT u svemu postupa prema Zakonu o upravljanju otpadom, te u skladu sa odredbom iz člana 50. tog zakona omogućava odvoz istovrsnih, prema namijeni i razredu, starih električnih i elektronskih proizvoda, pod uslovima da je broj djelova predate opreme jednak dostavljenoj. Električni i elektronski proizvodi ne smiju biti rastavljeni ili oštećeni na način da nije moguće njihov siguran prenos.

POSTUPAK NARUČIVANJA

Član 15.

Naručivanje se odvija na zvaničnom jeziku države Crne Gore. Proizvodi se biraju i naručuju iz popisa proizvoda na ITI. Svi proizvodi su dostupni do prodaje zaliha.

Tok postupka:

 1. „STAVI U KORPU“

  Korisnik odabere željeni proizvod klikom na ikonu „stavi u korpu“.

  Prije završetka kupovine korisnik je preusmeren na postupak registracije ili prijave, ili prijave kao član KLUB-a INTERSPORT, odnosno zamoljen je da pošalje podatke potrebne za dovršetak narudžbine, i to:

  • adresu prebivališta (ulica, broj ulice, broj pošte, mjesto, država),

  • adresu za isporuku (ulica, broj ulice, broj pošte, mjesto, država),

  • telefonski broj,

  • datum rođenja (neobavezno),

  • ostale podatke u vezi sa kupovinom,

  (u nastavku svi su navedeni podaci nazvani: „podaci o kupcu“).

  Pre predaje narudžbenice prikazaće se nacrt narudžbenice, pripremljene za slanje, na način da korisnik može provjeriti tačnost unesenih podataka, odnosno primjetiti moguće greške te ispraviti, tj. promijeniti podatke vezane uz narudžbinu (količina i vrsta proizvoda, podaci o kupcu, način i mesto dostave).

 2. „POTVRDI NARUDŽBENICU“

  Klikom na ikonu „potvrdi narudžbenicu“ (narudžbenica sa obavezom plaćanja) korisnik izjavljuje da u potpunosti razume te je saglasan sa OPU, da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje kupoprodajnog ugovora (odnosno da mu ona nije bila ograničena ili oduzeta).

  Nakon potvrde narudžbenice, kupac bira način plaćanja.

  Klikom na „NARUČITE I PLATITE“ odnosno potvrdom odabranog načina plaćanja, narudžbina je poslata informacionom sistemu pružaoca usluge.

 3. „PRIMLJENA NARUDŽBENICA/NARUDŽBENICA U OBRADI“

  Nakon potvrde narudžbenice kupac prima na prijavljenu imejl adresu obavještenje „potvrda o prijemu narudžbenice/narudžbenica u obradi“, tj. tj. da je narudžbina uspešno predata-prihvaćena u informacioni sistem pružaoca usluge. Pravni status primljene narudžbine je „prednarudžbina“ i ne obavezuje pružaoca usluge na osiguravanje, odnosno isporuku naručenih proizvoda sve dok narudžbina nije potvrđena od strane pružaoca usluge.

  Prihvaćenu narudžbenicu pružalac usluge pregleda i provjerava mogućnost isporuke naručenog proizvoda te obavještava kupca o daljem statusu narudžbenice i predviđenom roku dostave (obrada narudžbenice). Primljene narudžbenice se obrađuju u radnom vremenu od ponedeljka do petka prema redosledu primljenih narudžbenica, odnosno prema planiranim vremenskim terminima za preuzimanje proizvoda.

  Pružalac usluge može nazvati kupca na njegov telefonski broj, sa ciljem osiguravanja tačnosti isporuke (npr. da dogovore odgovarajuće rešenje ukoliko se proizvod ne može isporučiti), odnosno sa ciljem provere poslatih podataka u narudžbenici.

  U slučaju narudžbenica koje odstupaju od prosječnih narudžbenica ili trgovački uobičajenih količina pružaoca usluge, pružalac usluge ima pravo na kontaktiranje kupca i može zahtevati drugi način plaćanja, odnosno zahtijevati odgovarajuće osiguranje plaćanja.

  Pružalac usluge može primljenu narudženicu potvrditi ili sa razlogom odbiti (npr. proizvod nije na zalihama, nije ispunjen zahtijev za odgovarajuće plaćanje, zbog unošenja i objavljivanja očito pogrešne cijene koja je posledica automatskog prenosa podataka i sl.). Pružalac usluge zadržava pravo na odbijanje narudžbenice, naročio ako kupac ima neizmirene obaveze prema pružaocu usluge iz prethodnih narudžbenica, ako je u sukobu sa pružaocem usluge u vezi kupovine preko STI, ili ako zloupotrebljava pravo na raskid ugovora. U slučaju odbijanja narudžbenice kupac prima obaveštenje „narudžbenica odbijena“.

  Moguće promjene predate narudžbenice za proizvod (npr. brojevi, odnosno veličine, boje, količine i sl.), kupac može predati tako da prije prijema obaveštenja o potvrdi narudžbenice (tj. izdavanjem računa), pošalje zahtev za promjenu na imejl adresu webshop@intersport.me, odnosno pozivom na broj 0800 200206.

 4. „NARUDŽBENICA POTVRĐENA“

  U slučaju potvrđivanja narudžbenice kupac će primiti obaveštenje „narudžbenica potvrđena“. Ugovor o kupovini naručenog proizvoda između pružaoca usluge i kupca zaključen je u trenutku kada pružalac usluge potvrdi narudžbenicu, odnosno pošalje elektronsku poruku o potvrdi narudžbenice.Od tog trenutka sve cijene i drugi uslovi prodaje su fiksni i važe za pružaoca usluge kao i za kupca. Kupovina obavljena putem internet stranica ITI, podrazumeva se kao kupovina obavljena u skladu sa pozitivnim propisima države Crne Gore, bez primjene kolizionih normi.

  Ugovor o kupovini proizvoda, odnosno predata narudžbenica sa potvrdom, čuva se u elektronskom obliku na serveru pružaoca usluge te je dostupna kupcu u svakom trenutku na njegovom korisničkom računu (profilu). Kupac (neregistrovani korisnik) može dobiti kopiju ugovora na osnovu zahtijeva u kojem navodi podatak u vezi sa izvršenom narudžbinom, koju šalje putem imejla na adresu webshop@intersport.me; pružalac usluge šalje kopiju ugovora na imejl adresu koja je bila važeća u vreme kupovine, odnosno putem pošte na adresu kupca koja je bila navedena u vrijeme kupovine. Ugovor se arhivira na vrijeme/rok potreban za čuvanje dokumenata ove vrste, saglasno pozitivnim propisima, odnosno računovodstvenim standardima.

  Prilikom potvrde narudžbenice kupcu se šalje račun u PDF obliku na imejl adresu. Na računu je prikazana detaljna cijena proizvoda (sa PDV-om), kao i svi drugi troškovi. Kupac prima fiskalni račun prilikom preuzimanja, odnosno isporuke proizvoda. Pružalac usluge arhivira elektronsku kopiju poslatog računa na vrijeme potrebno za čuvanje dokumenata te vrste, saglasno pozitivnim propisima i računovodstvenim standardima.

 5. „NARUDŽBA OTPREMLJENA/PRIPREMLJENA ZA PREUZIMANJE“

  U trenutku slanja narudžbenice kupac prima obavještenje „narudžbenica je poslata/pripremljena za preuzimanje“. Pružalac usluge će u dogovorenom roku poslati (otpremiti) naručeni proizvod, odnosno pripremiti ga za preuzimanje. Subotom, nedeljom i praznicima pružalac usluge ne vrši slanje proizvoda, pa se ti dani ne računaju u rok isporuke.

RASKID UGOVORA

Član 16.

Kupac, koji je potrošač, može u roku 14 dana od preuzimanja proizvoda raskinuti ugovor bez navođenja razloga.

Za ostvarivanje prava na raskid može se koristiti obrazac izjave o raskidu ugovora koji možete naći OVDE, a kupac može predati i sopstvenu izjavu o raskidu iz koje izričito proizlazi da raskida ugovor, uz navođenje broja narudžbenice. Izjava o raskidu je blagovremena ako je poslata u roku određenom za raskid ugovora.

Kupac ponuđaču izjavu o raskidu šalje:

 1. putem imejl adrese webshop@intersport.me ; prilikom čega pružalac usluge potvrđuje prijem obaveštenja o raskidu ugovora na poslatu imejl adresu kupca („raskid prihvaćen“);

 2. putem pošte na adresu INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić, Gojka Garčevića 05; 81400 Nikšić, kao datum raskida ugovora važi datum na koji je pismo, odnosno pošiljka, datirana od strane pružaoca usluge poštanskih usluga,

 3. u poslovnicu INTERSPORT; kao datum raskida ugovora važi datum prijema izjave o raskidu od strane poslovnice. Vraćanje proizvoda u poslovnicu u roku za raskid ugovora podrazumjeva se kao izjava o raskidu ugovora.

Kupac, koji je potrošač, nema pravo na raskid ugovora u slučaju kupovine prehrambenih proizvoda, koji nisu primereni za vraćanje zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga (npr. ako je kupac nakon dostavljanja otvorio proizvod i sl.).

Vraćanje proizvoda

Član 17.

Kupac se obavezuje vratiti proizvod u roku 14 dana od dana raskida ugovora na način:

 1. dostavljanjem (putem pošte) na adresu: INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić, Gojka Garčevića 05; 81400 Nikšić.Kupac snosi sve troškove vraćanja robe. Podrazumjeva se da je kupac blagovremeno vratio robu ako je poslata pre isteka roka od 14 dana za vraćanje. Kao datum slanja važi datum kada je pošta datirana od strane pružaoca usluge poštanskih usluga; ili

 2. predajom proizvoda poslovnici INTERSPORT (izuzev franšizne poslovnice).

Kupac se obavezuje da vrati proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromenjenoj količini. Kupac smije pregledati i isprobati primljen proizvod samo u opsegu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda), na isti način kako se to obično izvodi u prodavnicama. Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumjeva se kao korišćenje proizvoda, što znači da kupac time gubi pravo na raskid ugovora. Ako je predmet vraćanja proizvod kupljen kao komplet, potrebno je vratiti sve djelove kompleta. Vraćanje pojedinačnih djelova kompleta nije dozvoljeno.

Vraćanje kupljenog

Član 18.

Vraćanje kupljenog vrši se u roku od 14 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora. Pružalac usluge zadržava pravo da ne vrati primljenu uplatu kupca sve do trenutka preuzimanja vraćenih proizvoda ili dok kupac ne priloži dokaz da je proizvode poslao nazad pružaocu usluge.

Pružalac usluge primljenu uplatu vraća kupcu istim sredstvom plaćanja koje je kupac koristio, osim ako kupac izričito zahtjeva korišćenje drugog platnog sredstva i ako kupac zbog toga ne snosi nikakve troškove. Izuzetno, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio pružalac usluga.

Ukoliko je prilikom kupovine proizvoda bio obračunati popust u bilo kojem obliku (e-kupon, promocijski kod i sl.), vraća se plaćeni iznos kupovine, ali ne i deo iznosa koji je donio popust.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, INTERSPORT WEBSHOP je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtijev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

ODGOVORNOST ZA PROIZVOD - Reklamacije

Član 19.

Kupac može neposredno prilikom dostavljanja (vozaču dostavljača) ili preuzimanja u poslovnici, reklamirati proizvod ako proizvod nema karakteristike koje je pružalac usluge izričito obećao, ako su poslati pogrešni proizvodi ili u pogrešnoj količini, boji ili na drugi način odstupaju od narudžbine kupca.

Uz reklamaciju se sastavlja zapisnik. U zapisniku se upisuju primedbe kupca i zahtevano izborno pravo u vezi sa rešavanjem reklamacije. Kupac ima pravo na izbor da li će popraviti ili zamijeniti robu ili izvršiti povraćaj novca, a što se bilježi u zapisniku. Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, a jedan primjerak se šalje kupcu. Ukoliko popravak ili zamijena robe nije moguća kupac ima pravo da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili raskid ugovora.

Naknadne reklamacije proizvoda obrađuju se kao izvođenje zahtijeva po osnovu garancije ili stvarnih grešaka, pa ih kupac šalje pružaocu usluge putem:

 1. imejl adrese webshop@intersport.me,

 2. pozivom na telefonski broj 0800 200206,

 3. pismenom izjavom, poslatom poštom na adresu pružaoca usluge: INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić, Gojka Garčevića 05; 81400 Nikšić.

U slučaju opravdanih zahtijeva, kupac ima pravo na vraćanje iznosa razumnih troškova slanja, prema javno objavljenim tarifama prevoznika koji pružaju javne usluge, odnosno NTC logistics d.o.o.

Materijalni nedostaci

Član 20.

Pružalac usluge odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda. Materijalni nedostatak postoji: 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovnu upotrebu ili za promet, 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata, 3. ako proizvod nema svojstva i karakteristike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane, 4. kad je prodavac predao proizvod koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja, 5. ako po kvalitetu i funkcionisanju proizvod odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima proizvoda data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži, 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, 7. ako je nepravilna montaža posledica nedostataka u uputstvu za montažu.

Adekvatnost proizvoda za normalno korišćenje obično se proverava u poređenju sa uobičajenom robom jednake vrste ili uzimanjem u obzir izjava pružaoca usluge o karakteristikama robe, koje je dao pružalac usluge ili proizvođač putem reklamiranja, predstavljanjem proizvoda ili navođenjem na proizvodu.

Ukoliko proizvod ima materijalni nedostatak, kupac je dužan da pismeno obavjesti pružaoca usluge o nedostatku, te da detaljno opiše nedostatke i pružaocu usluge omogućiti pregled proizvoda. Primer izjave o obaveštenju pružaoca usluge o materijalnom nedostatku možete naći OVDE.

Odgovornost za materijalne nedostatke pružaoca usluge ne postoji u slučajevima koji su posledica treće osobe, naročito ako nastanu zbog nepravilnog korišćenja, mehaničkih oštećenja ili nedozvoljenih intervencija (popravaka).

Za pravne odnose stranaka u vezi sa materijalnim nedostacima, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Garancije

Član 21.

Proizvod ima garancije ako je tako navedeno na garantnom listu ili na računu. Garancija važi uz pridržavanje uputstva na garantnom listu te uz prilaganje računa pružaoca usluge u trajanju garantnog roka, koji je naveden na garantnom listu, odnosno računu. Ako nema informacije o garanciji, proizvod nema garanciju ili podaci o tome nisu poznati – u tom slučaju može korisnik/kupac kontaktirati pružaoca usluge u cilju prikupljanja informacija o tome.

Kupac može ostvariti garanciju neposredno kod proizvođača ili u njegovom ovlašćenom servisu, koji je dužan izvršiti popravku proizvoda u razumnom roku, a u suprotnom proizvod zameniti drugim proizvodom, ispravnim i iste vrednosti. Kupac takođe može ostvariti garanciju kod pružaoca usluge, ali u tom slučaju važi odredba iz prvog stava ovog člana.

Vraćanje proizvoda u garanciji vrši se u skladu sa uslovima koje proizvođač navede na garantom listu, i kupac vraćanjem proizvoda u garanciji ne snosi troškove.

Preuzimanje proizvoda

Član 22.

Kupac je dužan proizvod vraćen pružaocu usluge zbog reklamacije, greške ili garancije, nakon završenog reklamacionog postupka, preuzeti na adresi za isporuku, odnosno u poslovnici INTERSPORT-a, u roku od sedam dana od prijema obavještenja, osim u slučaju povraćaja novca.

KUPOVINA OD STRANE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA REGISTROVANIH ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Član 23.

Predmetni OUP važe i u slučaju kupovine od strane pravnih i fizičkih lica registrovanih za obavljanje delatnosti (u daljem tekstu: „poslovni subjekti“) koja imaju sjedište u Crnoj Gori, osim ako je ovim članom određeno drugačije.

Postupak kupovine odvija se potpuno isto kao i za fizička lica, sa tom razlikom da korisnik u postupku narudžbine odabere mogućnost – označi kvadratić („checkbox“) „račun za poslovne subjekte“, te unese ime poslovnog subjekta, poslovnu adresu, sjedište, matični broj subjekta i PIB ili izjavi (označi) da nije obveznik PDV-a. Korisnik je dužan poslati tačne i potpune podatke poslovnog subjekta.

Ako korisnik zahtijeva da račun koji bude izdat glasi na poslovni subjekat, podrazumeva se da je stranka ugovora poslovni subjekt koje je navedeno kao primalac računa, odnosno da je kupoprodajni ugovor zaključen između pružaoca usluge i poslovnog subjekta.

Korisnik klikom na ikonu „potvrdi narudžbinu“ (narudžbina sa obavezom plaćanja) istovremeno izjavljuje da je zakonski zastupnik odnosno da je ovlašćen da u ime i za račun poslovnog subjekta zaključi predmetni kupoprodajni ugovor, da garantuje pružaocu usluge da će poslovni subjekat pravilno, blagovremeno i u potpunosti ispuniti sve svoje obveze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora, te se neopozivo i bezuslovno obavezuje, da će sam, kao solidarni jamac i platac, na prvi poziv pružaoca usluge, ispuniti svaku obavezu, tj. platiti svaki iznos koji poslovni subjekt kao kupac neće platiti, odnosno izmiriti iz zaključenog kupoprodajnog ugovora koji je zaključio u ime i za račun poslovnog subjekta.

Ako pružalac usluge prilikom prijema narudžbine ne može na osnovu javno dostupnih evidencija, tj. registara, utvrditi postojanje privrednog društva, odnosno kakvog drugog oblika organizovanja privrednog subjekta, pružalac usluge ima pravo kontaktirati korisnika i zamoliti ga da mu u razumnom roku pošalje relevantne dokaze o postojanju istih, odnosno može prema sopstvenoj proceni odbiti primljenu narudžbinu, u kom slučaju će korisnik (kupac) primi obavještenje „narudžbina odbijena“.

U slučaju da privredni subjekat, koji je naveden kao primalac računa, prilikom prijema potvrde („narudžbina potvrđena“), ili kasnije, više ne postoji iz bilo kojeg razloga, ili je protiv privrednog subjekta predložen ili pokrenut postupak stečaja, ili je protiv privrednog subjekta započet postupak likvidacije, korisnik je obvezan o tome odmah obavijestiti pružaoca usluge. U ovim slučajevima pružalac usluge može pismeno odustati od ugovora.

Kupac koji je privredni subjekat, odnosno nije fizičko lice (tj. nije potrošač), nema pravo na raskid ugovora bez razloga (član 16. OUP), osim ako je to izričito određeno OUP.

Privredni subjekat svoja prava ostvaruje na osnovu odredaba Zakona o obligacionim odnosima koje se odnosi na pravne i materijalne nedostatke.

U slučaju kada prema ovim OUP, ili prema zakonu, privredni subjekat ima pravo na raskid ugovora ili vraćanje novca, novac se vraća istim sredstvom plaćanja koje je bilo upotrebljeno u slučaju kupovine. Pružalac usluge ima pravo na zadržavanje vraćanja primljene uplate sve dok ne primi odobrenje potpisano od strane ovlašćene osobe.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 24.

Zbog prirode poslovanja na svetskoj mreži-internetu, ponuda proizvoda putem ITI se ažurira i menja često i brzo. Pružalac usluge će nastojati da omogući jasne i osnovne informacije za predstavljanje osnovnih karakteristika (svojstava) prodajnih proizvoda koje dobije od dobavljača, zbog čega pružalac usluge ne odgovara za moguće greške (nepravilnosti, nepotpunosti) u podacima za moguću štetu koja iz toga može proizaći. Isto tako, zadržava pravo na promenu informacija bez posebnog prethodnog upozorenja.

Slike (fotografije) proizvoda, objavljene u ITI, su simbolične. Moguće razlike između slike i stvarnog proizvoda (odstupanje u boji, i sl.) neće uticati na specifikaciju samog proizvoda.

Pružalac usluge se obavezuje da omogući tačne podatke o cijeni proizvoda. U slučaju da se cena proizvoda promijenila prilikom slanja, odnosno prilikom predaje narudžbine i prihvatanja, odnosno prilikom potvrđivanja narudžbenice u informacionom sistemu pružaoca usluge, kupcu je (bez obzira na to je li on potrošač) omogućeno odustajanje od kupovine pod uslovima koje propisuje član 17. OPU.

Pružalac usluge nije odgovoran za privremenu obustavu rada ITI.

U ITI ne važe sve prodajne aktivnosti koje se odvijaju u poslovnicama INTERSPORT-a, kao na primjer posebne akcije, kao npr. 3 za 2, i sl..

IV.POGLAVLJE: POLITIKA PRIVATNOSTI

SIGURNOST

Član 25.

Internet stranice ITI za naručivanje proizvoda, kao i prenos podataka zaštićeni su tehnički, odnosno elektronski. INTERSPORT koristi adekvatna tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i čuvanja ličnih podataka i plaćanja, te ima zaključen ugovor sa izvođačem sa ciljem izvršavanja usluga plaćanja putem interneta. Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom SHA256 sa RSA, dv (domain validated), koju osigurava SSL certifikat izdat od Go Daddy Secure Certificate Authority - G2. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Zbog zaštite od zloupotrebe platnih i kreditnih kartica, INTERSPORT je ovlašćen da proverava informacije u vezi sa narudžbinom kupca. U slučaju da se plaćanje ne izvrši zbog zloupotrebe kreditne kartice, to će se dokumentovati. Svako sumnjivo ili neuobičajeno korišćenje kreditnih kartica prijaviće se nadležnim organima.

Za zaštitu poslatih podataka takođe je odgovoran i korisnik tako da na odgovarajući način osigura sigurnost svog korisničkog imena i lozinke, te upotrebom odgovarajuće programske (antivirusne) zaštite svog informacionog sistema, odnosno elektronskog uređaja. INTERSPORT ne odgovara za moguće otkrivanje ili krađu podataka koja je posledica neodgovarajuće zaštite od strane korisnika.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Član 26.

INTERSPORT obrađuje sledeće baze ličnih podataka pojedinaca koje od korisnika primi putem internet stranice:

 1. lične podatke posetilaca internet stranice sa korišćenjem kolačića,

 2. lične podatke kupaca u internet trgovini,

 3. lične podatke registrovanih korisnika STI,

 4. lične podatke naručilaca na obavještenjima (»newsletter«),

 5. lične podatke komentatora na internet stranici.

Lični podaci posjetilaca internet stranica (korišćenje kolačića)

Član 27.

Internet stranica uz prethodnu saglasnost korisnika koristi kolačiće.

„Kolačići“ su tekstualne datoteke na vašem računaru koje pomažu razumeti želje korisnika i unaprediti iskustva korisnika stranica. INTERSPORT može zaključiti ugovor sa trećim licem za pomoć kod prikupljanja podataka, ali ih navedena ugovorna strana ne smije koristiti ni u kakve druge svrhe osim za pomoć poboljšanja poslovanja društva INTERSPORT. Korišćenje kolačića na koje je korisnik pristao, može biti bilo kada naknadno opozvano s izborom odgovarajuće postavke u meniju, s time da to može ograničiti funkcionalnost internet stranica.

Popis kolačića koje koristi internet stranica sa njihovim opisom, funkcionalnošću, podacima koji se prikupljaju i rokom čuvanja podataka možete naći OVDE. Prilikom ulaska na internet stranicu pojaviće se obavještenje o kolačićima sa mogućnošću davanja saglasnosti za njihovu upotrebu. U obavještenju će takođe biti naveden link na popis kolačića.

Lični podaci kupaca

Član 28.

INTERSPORT je ovlašćen da od kupaca traži da se unesu podaci koji su neophodni za realizaciju narudžbine. Lične podatke koje dobije, odnosno pribavi prilikom internet kupovine, INTERSPORT će koristiti isključivo u svrhe realizacije narudžbine (prodaja, dostava, rešavanje eventualnih zahtijeva kupaca iz narudžbine (reklamacija, garancija), eventualni povrat proizvoda) za sopstvene računovodstvene i poreske potrebe i u svrhu neposrednog marketinga putem pošte. Kupac bilo kada može zabraniti neposredni marketing putem pošte pisanim obavještenjem na adresu INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić, Gojka Garčevića 05; 81400 Nikšić.

Korisnik je dužan poslati tačne i potpune podatke i eventualne izmjene podataka koji nastanu pre završetka realizacije narudžbine, javiti INTERSPORT-u.

INTERSPORT će čuvati lične podatke korisnika u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore.

Lični podaci registrovanih korisnika ITI

Član 29.

INTERSPORT obrađuje lične podatke kupaca koji kupovinu obave korišćenjem korisničkog računa (registrovani korisnici preko STI) u svrhu realizacije narudžbine u skladu sa prethodnim članom.

Registrovani potrošač preko svog korisničkog računa izričito je saglasan da INTERSPORT:

 1. čuva tajnu o njegovim kupovinama,

 2. povezuje istoriju njegovih kupovina sa ostalim podacima u njegovom korisničkom računu,

 3. prati i analizira korišćenje usluga sa svrhom osiguranja i poboljšanja usluga internet stranice, odnosno trgovine (povećava njegovu funkcionalnost i intuitivnost), odn. ažuriranja programske opreme,

 4. izvodi poslovne analize, tj. izvođenje marketinških istraživanja sa svrhom utvrđivanja ponašanja i navika kupovanja, segmentiranja i profilisanja kupaca, utvrđivanja zadovoljstva i slično sa korišćenjem povezanih podataka o kupovinama i drugim podacima iz članskog profila,

 5. mu šalje (njemu) prilagođene ponude proizvoda i usluga.

Korisnik je dužan omogućiti tačne i potpune podatke i eventualne promjene podataka redovno ažurirati u svom korisničkom profilu.

Lični podaci naručioca na obavjestenjima (»newsletter«)

Član 30.

Na internet stranici ITI ponuđena je mogućnost prijave za prijem obavještenja (»newsletter«). Obaveštenja (»newsletter«) sadrže aktualne ponude, pogodnosti i događaje INTERSPORT-a i njegovih poslovnih partnera, pozive na učestvovanje u nagradnim igrama i konkursima, te korisne savete, novosti i podsetnike iz sveta sporta i zdravog stila života.

Obaveštenja (»newsletter«) možete primati kao SMS na broj mobilnog telefona ili putem imejla na datu imejl adresu. Sa prijavom na obavještenja (»newsletter«) korisnik je izričito saglasan sa primanjem obavještenja na broj mobilnog telefona, odnosno na datu imejl adresu.

Prijava na obaveštenja (»newsletter«) nije uslov za kupovinu putem interneta, registraciju korisničkog računa ITI ili za članstvo u KLUB-u INTERSPORT.

Realizacija narudžbine ili zatvaranje korisničkog računa STI ne utiče na saglasnost za primanje obavještenja (»newsletter«). Korisnik može u svakom trenutku opozvati saglasnost za primanje obavještenja tako što će pratiti uputstva sadržana u poslatom obavještenju.

INTERSPORT lične podatke koje obrađuje prema ovom članu čuva tri godine od opoziva saglasnosti za primanje obavještenja.

Registrovanim korisnicima omogućeno je objavljivanje javnih komentara, mišljenja i ocijena proizvoda (u daljem tekstu: „komentari“, odnosno „komentarisanje“).

Lični podaci komentatora na internet stranici

Član 31.

Internet stranica, odn. ITI omogućava javno komentarisanje. Korisnik je svjestan da sve podatke, odn. informacije koje navede u komentarima mogu pročitati, prikupiti i koristiti i drugi koji do njih pristupaju. Objavljeni komentari mogu ostati na internet stranici i nakon zatvaranja korisničkog računa.

Registriranim korisnicima omogućeno je objavljivanje javnih komentara, mišljenja i ocjena proizvoda (u nastavku jedinstveno „komentari“, odnosno „komentarisanje“).

INTERSPORT savetuje da se prilikom komentarisanja ne otkrivaju lični podaci. INTERSPORT zadržava pravo na odbacivanje ili uređivanje komentara, u skladu sa poslovnom politikom (pogotovo se neće dozvoliti lažne, uvredljive, obmanjujuće i štetne izjave, odnosno izjave koje izražavaju pretnje, zloupotrebu, uznemiravanje, ogovaranje ili širenje kleveta, sadrže nedostojan ili pornografski sadržaj, ili zadiru u privatnost drugih; uznemiravaju, ponižavaju, prijete ili su neprijateljski usmjerene prema pojedincu ili grupi pojedinaca na bilo koji način; reklamiraju sve nezakonite usluge ili prodaju bilo kojih predmeta čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim zakonodavstvom, uključujući bez ograničenja predmete čija je prodaja zabranjena ili uređena važećim zakonodavstvom, i sl.). Moguće INTERSPORT-ovo neprihvatanje kršenja koje korisnik učini komentarisanjem, ne znači prekid prava na delovanje u vezi sa kasnijim ili sličnim prekršajima ili povredama. INTERSPORT ima pravo u takvim slučajevima, kao i u slučajevima bilo kakve zloupotrebe, sprovesti sve mere ili koje druge radnje potrebne za zaštitu svojih prava i interesa, odnosno zbog zaštite prava i interesa drugih korisnika, odnosno bilo kojih drugih osoba.

Bez obzira na navedeno INTERSPORT ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa objavljenim sadržajima (informacijama, ocenama, savetima, mišljenjima, preporukama, izjavama) koje su predate i objavljene od strane korisnika. Objavljeni sadržaji su stavovi pojedinaca, a ne društva INTERSPORT.

Slanjem i objavom sadržaja komentara, korisnik je saglasan i dozvoljava INTERSPORT-u trajno i neograničeno, besplatno i ne-ekskluzivno pravo (dozvolu) da sadržaj komentara koristi u potpunosti ili delimično, da ga reprodukuje, distribuira, promeni, stavi na raspolaganje javnosti na bilo koji način i u bilo kojem obliku, javno prenese i na druge načine koristi sadržaj komentara u svrhu promocije internet trgovine ITI.

Prava pojedinaca na koja se odnose lični podaci

Član 32.

Pojedinac ima pravo na pregled (uvid), prepis, kopiranje, dopunjavanje, popravak, blokiranje i brisanje ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Zahtev se šalje putem pošte pisanim obaveštenjem na adresu INTERSPORT S TRGOVINA d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Partizanske avijacije 28; 11000 Beograd, ili putem imejl adrese webshop@intersport.rs. Uz zahtev koji nije poslat sa imejl adrese registrovanog korisnika potrebno je priložiti dokaz o identitetu.

Registrovani korisnik može pregledati i ispravljati lične podatke i sam u svom korisničkom računu (profilu).

Trećim osobama mogu se poslati datoteke sačuvane na vašem korisničkom računu, te otkriti podaci koji se prikupljaju prilikom posete ITI, ako je njihovo otkrivanje potrebno za izvršenje ili osiguravanje postupanja u skladu sa zakonom, propisom ili zahtevom državnog organa, u svrhe prevencije izvršenja krivičnih dela (prevara, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, odnosno drugih zloupotreba usluga internet trgovine), za zaštitu autorskih prava ili za izvršenje OPU.

INTERSPORT može bilo koje lične podatke omogućiti trećim licima ako je takvo otkrivanje potrebno (1) za izvršenje ili osiguravanje postupanja u skladu sa zakonom, propisom ili zahtijevom državnog organa, (2) za zaštitu zdravlja i života bilo koje osobe ili za osiguranje imovine, (3) za sprečavanje prevara, falsifikovanja i zloupotreba platnih kartica, odnosno drugih zloupotrebe usluga ITI; (4) za zaštitu prava intelektualne svojine ili (5) za izvršenje OPU.

Rukovalac zbirke ličnih podataka

Član 33.

Rukovalac zbirke ličnih podataka je INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić, Gojka Garčevića 05; 81400 Nikšić. INTERSPORT se obavezuje koristiti podatke samo u svrhe za koje su bili prikupljeni te ih čuvati i štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Za potrebe izvođenja analiza INTERSPORT će omogućiti prikupljene lične podatke spoljnim partnerima (ugovorni obrađivači podataka), koji obrađuju lične podatke isključivo u njegovo ime i za njegov račun, kao kad bi ih INTERSPORT sam obrađivao.

ITI nije namenjena osobama mlađim od 16 godina. Ako roditelji, staratelj ili zakonski zastupnik takve osobe otkrije da je njegovo dete poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, dužan je da se obrati na adresu navedenu u dijelu „POMOĆ KORISNICIMA“.

V. POGLAVLJE: ZAVRŠNE ODREDBE

POMOĆ KORISNICIMA I POSTUPAK ZA PRITUŽBE

Član 34.

Za tehničku podršku, moguća pitanja, pritužbe ili predaju drugih zahteva možete nas kontaktirati putem:

 1. imejl adrese webshop@intersport.me (24 sata/7 dana),

 2. pozivanjem na telefonski broj 0800 200206 (od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 sati),

 3. pošte na adresu INTERSPORT Crna Gora d.o.o. Nikšić, Gojka Garčevića 05; 81400 Nikšić.

VANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 35.

Pružalac usluge ne priznaje ni jedan način vansudskog (alternativnog) rešavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rešavanje potrošačkog spora.

REŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Član 36.

OPU su uređeni u skladu sa zakonima države Crne Gore bez obzira na odredbe o koliziji zakona.

Sve sporove, koji bi mogli nastali u vezi sa korišćenjem internet stranice ITI, odnosno OPU ili kupovine proizvoda putem ITI, ugovorne strane se obavezuju da mirno i putem pregovora rešavaju, uzajamnim dogovorom da bi se postiglo obostrano zadovoljavajuće rešenje. Ukoliko to nije moguće, ugovorne strane su saglasne da se spor riješi pred stvarno i mjesno nadležnim sudom u Nikšiću uz primijenu materijalnog prava države Crne Gore.

OSTALE ODREDBE

Član 37.

Predmetni OPU predstavljaju cjelovit sporazum između INTERSPORT i korisnika, vezan uz korištenje internetske stranice ITI, odnosno kupnje proizvoda preko ITI te ih nije moguće mijenjati ili prilagođavati osim u pisanom obliku.

U slučaju da je bilo koja odredba OPU u cijelosti ili djelomično nemoguća za provedbu ili nevažeća, smatra se da ova odredba nije dio OPU, i da ne utječe na valjanost i provedivost drugih preostalih odredbi OPU. Neprovediva odnosno nevažeća odredba se zamjenjuje odredbom koje se najbliža svrhu nevažeće odredbe.

Korisnik ne smije prenijeti prava i obveze iz ovih OPU na treće osobe (uključujući prenos korisničkog računa) bez prethodne pismene suglasnosti INTERSPORT-a.

OPU su objavljeni na www.intersport.me i vrijede od 7.5.2019 dalje.

Treba vam pomoć? Tu smo za vas

Kontakt

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Korišćenjem internetskog kontakt obrasca korisnik web stranice slaže se da INTERSPORT Crna Gora d.o.o. koristi prikupljene lične podatke za odgovore korisniku (npr. ime i e-mail adresa, telefonski broj koji je dao korisnik).

Saznajte više

Punjenje…