Kandidate koje tražimo jesu mlade, ambiciozne osobe koje će raditi u dinamičnom okruženju.

Glavna zaduženja:

 • Vodi računa o popunjenosti i urednosti prodajnog prostora;
 • Brine o čistoći prodajnog prostora i ličnoj higijeni;
 • Slaže robu u gondole tek pošto je je izvršio prethodno markiranje i isticanje cijena i deklaracija na robi;
 • Zadužen za vidno istaknute cijene, deklaracije i njihovu tačnost;
 • Obavještava pretpostavljene o količinama robe u magacinu i o potrebi nabavke određenih artikala koji nedostaju ili su zastupljeni u manjim količinama;
 • Upoznaje potrošače o svojstvima robe, načinu upotrebe i čuvanja i pomaže im u odabiru istih;
 • Potrošače obavještava o akcijskim prodajama i projektima lojalnosti koji su u toku;
 • Učestvuje u istovaru i smještaju robe u magacinski prostor po nalogu šefa smjene ili zamjenika poslovođe;
 • Prenosi sve primjedbe potrošača zamjeniku poslovođe, koje s odnose na cijenu, asortiman i kvalitet robe;
 • Vodi računa o tome koji potrošač je na redu za usluživanje;
 • Čuva i održava osnovna sredstva za rad, opremu i sitan inventar, a o uočenim nepravilnostima obavještava poslovođu;
 • Razvija osjećaj kolegijalnosti i saradnje i osjećaj pripadnosti kolektivu i Preduzeću;
 • Poznaje postupke rada sa platnim karticama;
 • Vrši naplatu robe na kasi u skladu sa rasporedom zaduženja sačinjenim od strane poslovođe;

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Minimum srednja stručna sprema;
 • Radno iskustvo od minimum godinu dana u istoj ili sličnoj djelatnosti;
 • Rad na računaru;
 • Dobro razvijene vještine komunikacije i pregovaranja

 

Napomena: Prije početka radnog angažmana, kompanija obezbjeđuje adekvatnu obuku.

Sve kandidate koji budu izabrani za drugi krug, koji podrazumjeva razgovor sa stručnom komisijom firme, biće obaviješteni putem telefonskog poziva na broj koji su naznačili u CV-u.

Prijave možete slati na email luka.krsmanovic@intersport.me u formi CV-a, najkasnije do 10.08.2024.