Kandidate koje tražimo jesu mlade, ambiciozne osobe koje će raditi u dinamičnom okruženju.

Glavna zaduženja:

 • Vodi računa o popunjenosti i urednosti prodajnog prostora;
 • Brine o čistoći prodajnog prostora i ličnoj higijeni;
 • Slaže robu u gondole tek pošto je je izvršio prethodno markiranje i isticanje cijena i deklaracija na robi;
 • Zadužen za vidno istaknute cijene, deklaracije i njihovu tačnost;
 • Obavještava pretpostavljene o količinama robe u magacinu i o potrebi nabavke određenih artikala koji nedostaju ili su zastupljeni u manjim količinama;
 • Upoznaje potrošače o svojstvima robe, načinu upotrebe i čuvanja i pomaže im u odabiru istih;
 • Potrošače obavještava o akcijskim prodajama i projektima lojalnosti koji su u toku;
 • Učestvuje u istovaru i smještaju robe u magacinski prostor po nalogu šefa smjene ili zamjenika poslovođe;
 • Prenosi sve primjedbe potrošača zamjeniku poslovođe, koje s odnose na cijenu, asortiman i kvalitet robe;
 • Vodi računa o tome koji potrošač je na redu za usluživanje;
 • Čuva i održava osnovna sredstva za rad, opremu i sitan inventar, a o uočenim nepravilnostima obavještava poslovođu;
 • Razvija osjećaj kolegijalnosti i saradnje i osjećaj pripadnosti kolektivu i Preduzeću;
 • Poznaje postupke rada sa platnim karticama;
 • Vrši naplatu robe na kasi u skladu sa rasporedom zaduženja sačinjenim od strane poslovođe;

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Minimum srednja stručna sprema;
 • Radno iskustvo od minimum godinu dana u istoj ili sličnoj djelatnosti;
 • Rad na računaru;
 • Dobro razvijene vještine komunikacije i pregovaranja

 

Napomena: Prije početka radnog angažmana, kompanija obezbjeđuje adekvatnu obuku.

Prijave možete slati na email luka.krsmanovic@intersport.me u formi CV-a, najkasnije do 20.11.2021.